El applet Java de WIRIS no pot funcionar.

ŋEstā el plugin de Java correctament instal·lat?