A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z

  • Zero absolut: Punt límit en què es considera que la matèria està formada per partícules en repòs, equival a -273 °C o 0 K.

  • Zigot: Òvul fecundat. En l'ésser humà té 46 cromosomes.

  • Zona fòtica: Zona del medi aquàtic fins on arriba la llum solar.

  • Zona polar o glacial: Zona climàtica de la Terra de temperatures baixes situada per sobre dels cercles polars.

  • Zona temperada: Zona climàtica de la Terra de temperatures moderades situada entre els tròpics i els cercles polars a cada hemisferi.

  • Zona tropical: Zona climàtica de la Terra de temperatures elevades situada entre el tròpic de Càncer i el tròpic de Capricorn.