A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z

  • Xaragall: Petita escletxa en forma de V separada per petites crestes característica de sòls tous.

  • Xarnera: Zona de màxima curvatura d'un plec.

  • Xarxa cristal·lina covalent: Estructura tridimensional formada per àtoms units per un enllaç covalent. Per exemple, el carboni diamant, el carboni grafit i el quars.

  • Xarxa cristal·lina iònica: Estructura regular tridimensional formada per milers d'ions que s'organitzen de manera que les forces d'atracció entre càrregues de signe contrari siguin màximes i les forces de repulsió entre càrregues del mateix signe siguin mínimes.

  • Xarxa cristal·lina metàl·lica: Estructura tridimensional formada per àtoms units per un enllaç metàl·lic.

  • Xemeneia volcànica: Conducte d'un volcà per on pugen el magma i els materials de projecció volcànica i que, en produir-se l'erupció, s'obre a l'exterior a través del cràter.