A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z

  • Watt: Unitat de potčncia en el SI, que equival a desenvolupar un treball d'1 J cada segon: 1 W = 1 J/1 s.