A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z

 • Quars: Xarxa cristal·lina covalent en què cada àtom de silici (Si) està unit a quatre àtoms d'oxigen (O).

 • Quart creixent: Fase lunar en què observem una porció il·luminada de la Lluna cada vegada més gran.

 • Quart minvant: Fase lunar en la qual observem una porció il·luminada de la Lluna cada cop més petita.

 • Queloni: Rèptil que es caracteritza per tenir el cos recobert per una cuirassa que fa de protecció, i que comprèn les tortugues terrestres i aquàtiques.

 • Quil: Líquid lletós en què es transforma el quim a l'intestí prim i que és absorbit per les vellositats intestinals.

 • Quilocaloria: Quantitat de calor necessària per augmentar de 14,5 °C a 15,5 °C un litre d'aigua destil·lada a pressió constant. Aquesta unitat s'empra per mesurar el valor energètic dels aliments.

 • Quilogram: Unitat de mesura de la massa en el sistema internacional d'unitats.

 • Quim: Massa líquida i espessa en què es converteix el bol alimentari per la digestió gàstrica.

 • Química: Part de la ciència que estudia la composició i els canvis que experimenta la matèria.

 • Quimioreceptor: Receptor sensible a les substàncies que ens envolten

 • Quist: Coberta dura que permet la vida latent fins que les condicions són favorables i la cèl·lula trenca la coberta i torna a fer vida lliure.