A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z

  • Jaciment mineral: Acumulació natural de substàncies minerals que hi ha a l'interior de la Terra o a la superfície.

  • Joule: Unitat de treball i d'energia en el SI, que equival al treball que es fa quan s'aplica una força d'1 N al llarg d'1 m: 1 J = 1 N · 1 m.