Fisica i Quimica
Física i química 1
Pozas, A.; Rodríguez, A.; Peña, A.; García, J.A.; Martín, R.
ISBN: 84-481-6653-1